Vitica

Program Vitica – spremljanje in družabništvo

Program Vitica je namenjen starejšim osebam in drugim posebej ranljivim skupinam prebivalcev, ki potrebujejo spremstvo pri vsakodnevnih opravilih. V okviru programa izvajamo pomoč pri vzpostavljanju socialnih stikov, prinašamo potrebščine iz trgovine, spremljamo uporabnika ob vsakdanjih aktivnostih ali opravilih (spremstvo k zdravniku ali na specialistične preglede, spremstvo v lekarno, na pokopališče, spremljanje na sprehode itd.)

Kdo je upravičen do vključitve v program spremljanja po nujnih opravkih Vitica
  • osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
  • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
  • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
  • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
  • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

 

Storitev je sofinancirana s strani Mestne občine Koper in Občine Ankaran, uporabnik ima možnost uveljaviti oprostitev plačila storitve pri Centru za socialno delo Južna Primorska, enota Koper.

Kako do vključitve v program spremljanja starostnikov Vitica?

Za vključitev v program spremljanja starostnikov VITICA nas pokličite na telefonsko številko: 030 710 007 ali pišite na elektronski naslov: vitica@odu.si .

Posredovali vam bomo osnovne informacije o storitvi in se dogovorili za obisk na domu, kjer bomo dorekli vse potrebne korake za vključitev v izbrano storitev in poskrbeli za podpis dokumentacije.

Uradne ure

ponedeljek od 8.00 do 11.00 ure in 13.00 do 15.00 ure
sreda od 8.00 do 11.00 ure
četrtek od 8.00 do 11.00 ure
petek od 8.00 do 11.00 ure.

Kontakt

Strokovna delavka v programu
Ines Dizdarević

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content