Varovanje na daljavo

Varovanje na daljavo – Rdeča tipka

Program je namenjen starostnikom, osebam brez svojcev, invalidnim osebam ali osebam s kroničnimi boleznimi kot tudi svojcem, ki se zaradi hitrega življenjskega tempa znajdejo v stiski, da bi ustrezno poskrbeli za ostarele starše, svojce, prijatelje. Program varovanja na daljavo – Rdeča tipka se izvaja 24 ur na dan, vse dni v letu.

V primeru nenadne slabosti, padca ali drugih težavah se alarmna naprava na domu uporabnika, s preprostim stiskom na rdečo tipko poveže z našim klicnim centrom kjer v najkrajšem možnem času pošljemo ustrezno pomoč (nujno medicinsko pomoč ali drugo obliko intervencije – npr. ob padcu).

Program poleg nudenja pomoči ob nujnem klicu nudi še več. Sodelavci v programu z uporabniki vzdržujemo redne telefonske stike, prilagojene vsakemu posamezniku posebej. Preko rednih telefonskih pogovorov spremljamo njihovo počutje in razpoloženje ter na ta način zmanjšujemo njihovo osamljenost. Če je potrebno, jih opominjamo k rednemu jemanju zdravil ali zgolj spremljamo njihovo zdravstveno stanje. S svojim delovanjem delujemo preventivno in razbremenjujoče tako za starostnika kot svojce.

Izbirate lahko med dvema paketoma:

PAKET OSNOVNI

Varovanje na daljavo s pomočjo vaših svojcev ali znancev. V kritičnih situacijah takoj vzpostavimo stik z vašimi svojci, prijatelji ali sosedi, ki jih navedete kot kontaktne osebe in vam hitro priskočijo na pomoč.

Na voljo v Obalni-Kraški in Primorsko-Notranjski regiji ter občinah Ajdovščina, Vipava in Nova Gorica.

PAKET INTERVENCIJA

Varovanje na daljavo z možnostjo posredovanja naše mobilne ekipe. Za takojšnjo pomoč napotimo k vam svojo mobilno ekipo. Ta v vaš dom vstopi s ključi, ki ste nam jih predhodno zaupali v uporabo in jih varujemo z elektronskim nadziranjem dostopa pooblaščenih oseb.

Na voljo v občinah Koper, Ankaran, Izola in Piran.

Enkrat mesečno za uporabnike, vključene v program Rdeče tipke v našem centru, na Dolinski 58/a organiziramo druženje na Čajanki, ki jo vsakokrat drugače tematsko obarvamo. Čajanka nam omogoča, da uporabniki in zaposleni v programu med seboj poklepetamo in stkemo pristne odnose.

Kdo je upravičen do vključitve v program varovanja na daljavo – Rdeča tipka?
  • osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
  • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
  • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
  • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
  • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

 

Storitev je sofinancirana s strani Mestne občine Koper in Občine Ankaran, uporabnik ima možnost uveljaviti oprostitev plačila storitve pri Centru za socialno delo Južna Primorska, enota Koper.

Kako do vključitve v program varovanja na daljavo – Rdeča tipka?

Če imate željo po vključitvi v program varovanja na daljavo – Rdeča tipka, nas pokličite na:
05/ 66 34 583 ali 05/ 66 34 585 ali 051 357 429
ali pišite na elektronski naslov: op.center@odu.si

Posredovali vam bomo osnovne informacije o storitvi in se dogovorili za obisk na domu, kjer bomo dorekli vse potrebne korake za vključitev v izbrano storitev in poskrbeli za podpis dokumentacije.

Uradne ure

ponedeljek od 8.00 do 11.00 ure in 13.00 do 15.00 ure
sreda od 8.00 do 11.00 ure
četrtek od 8.00 do 11.00 ure
petek od 8.00 do 11.00 ure.

Kontakt

Strokovna delavka v programu
Ines Dizdarević

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content