Integrirana celostna oskrba

Integrirana celostna oskrba

Integrirana oskrba je oskrba, ki je koordinirana, povezana in celostna. S programom se uporabnikom omogoča vključitev v storitve zdravstvene nege in fizioterapije, s ciljem krepitve možnosti, da kljub morebitni oviranosti, bolezni ali krhkosti, ostanejo čim dlje samostojni v domačem okolju.

Nabor storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje sklope opravil:

  • storitve osnovnih dnevnih opravil in storitve zdravstvene nege, vezane na osnovna dnevna opravila;
  • storitve za ohranjanje in izboljšanje samostojnosti ter krepitev avtonomije posameznika.
Komu so namenjene storitve integrirane oskrbe?

Občanom Mestne občine Koper, starejšim od 65 let, ki so zaradi bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkan­ja ali izgube intelektualnih sposobnosti v dal­jšem časovnem obdobju odvisni od pomoči drugih pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil.

Storitve integrirane oskrbe niso namenjene osebam, ki so že vključene v osebno asistenco.

Storitve integrirane oskrbe se izvajajo zgolj med delovniki, v dopoldanskem času. Storitve fizioterapije se bodo izvajale pod pogojem, da bo možna vzpostavitev kontinuitete storitev.

Kako do storitve?

Prošnjo za uveljavljanje storitve vloži upravičenec, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec in sicer ustno, pisno ali preko elektronske pošte. Na podlagi prošnje za storitev koordinator prične postopek, v katerem ugotavlja upravičenost do storitve. V primeru možnosti takojšnje vključitve se koordinator dogovori za uvodno srečanje, kjer se izvede ocena upravičenosti in ugotovijo pogoji za izvajanje storitev. Na podlagi slednjega se z upravičencem sklene dogovor o vrsti, trajanju in načinu zagotavljanja storitev integrirane celostne oskrbe.

V primeru, da takojšnje izvajanje storitve za upravičenca iz objektivnih razlogov ni možno, izvajalec uvrsti upravičenca na čakalno listo.

Uradne ure

ponedeljek od 8.00 do 11.00 ure in 13.00 do 15.00 ure
sreda od 8.00 do 11.00 ure
četrtek od 8.00 do 11.00 ure
petek od 8.00 do 11.00 ure.

Kontakt

Koordinator integrirane oskrbe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content