Gerontološki center

Gerontološki center je bil ustanovljen z namenom zagotavljanja celostne obravnave starejših.

S ponujenimi storitvami želimo:

  • nuditi podporo pri ohranjanju kakovosti življenja starostnika v domačem okolju, kljub bolezni in specifičnim pojavom, ki spremljajo staranje;
  • razbremeniti svojce pri skrbi za starostnika;
  • zmanjšati pritisk na sprejem v institucije.

 

Storitve, ki jih izvajamo:

  • Pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu;
  • Socialni servis: Program varovanja na daljavo – Rdeča tipka in program Vitica – spremljanje in družabništvo;
  • Storitve integrirane oskrbe v domačem okolju;
  • Dostava kosil na dom;

 

Naša vizija je, da bi razvijali tudi nove storitve, skladno s potrebami, ki jih zaznavamo na terenu.

Za vse informacije o storitvah, ki jih nudimo, smo dosegljivi na:

Uradne ure

ponedeljek od 8.00 do 11.00 ure in 13.00 do 15.00 ure
sreda od 8.00 do 11.00 ure
četrtek od 8.00 do 11.00 ure
petek od 8.00 do 11.00 ure.

Služba za pomoč na domu izvaja socialno oskrbo na domu starostnikov, z namenom, da jim omogoči, da s svojimi specifičnimi potrebami, ki jih prinaša staranje…

Da bi lahko starejšim omogočili bivanje v domačem okolju čim dlje, v Obalnem domu upokojencev že od leta 1984, vse dni v letu, organiziramo storitev socialnega servisa…

Program je namenjen starostnikom, osebam brez svojcev, invalidnim osebam ali osebam s kroničnimi boleznimi kot tudi svojcem, ki se zaradi hitrega življenjskega tempa znajdejo v stiski…

Program Vitica je namenjen starejšim osebam in drugim posebej ranljivim skupinam prebivalcev, ki potrebujejo spremstvo pri vsakodnevnih opravilih.

Integrirana oskrba je oskrba, ki je koordinirana, povezana in celostna. S programom se uporabnikom omogoča vključitev v storitve zdravstvene nege in fizioterapije…

Skip to content