Covid-19 Prenova ODU Koper

Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria je bil izbran na Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo, in sicer s prijavo na sklop 1: Prilagoditev obstoječe infrastrukture. Javni razpis financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi 15 REACT EU – ESRR »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicijskih projektov, katerih namen je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni. Epidemija COVID-19 je namreč pokazala, da neprilagojena infrastruktura pri izvajalcih institucionalnega varstva ne omogoča namestitev, ki bi v primeru izbruha okužb omogočile varno okolje za stanovalce socialno varstvenih zavodov. Javni razpis ni namenjen krepitvi institucionalizacije in povečevanju kapacitet, temveč je namenjen reševanju kritičnih razmer, pokrivanju vrzeli in zagotavljanju ustreznih standardov v obstoječih institucijah socialnega varstva, ter podpori procesu deinstitucionalizacije, ki predstavlja ključno usmeritev javnega razpisa.

Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria bo za namene prenove prostorov prejel nepovratna sredstva v višini 2.745.876,73 €.

Specifični cilji projekta so:

  • prenoviti prostore bivalnih enot kot zaključenih celot, ki zadoščajo zahtevam veljavnega Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS, št. 67/06);
  • zagotoviti ločenost čistih in nečistih poti za preprečevanje širjenja okužb;
  • vzpostaviti t. i. sive in rdeče cone, skladno z navodili pristojnih institucij in služb;
  • posodobitev bivalnega standarda in sanitarnih pogojev;
  • zagotoviti boljšo funkcionalnost doma in ohranjanje njegove konkurenčnosti na trgu;
  • zagotoviti boljše in varnejše pogoje za delo zaposlenih;
  • izvedba ukrepov za prihranek energije oziroma zmanjšanje toplotnih izgub (zamenjava celotnega cevnega razvoda sistema ogrevanja, zamenjava radiatorjev v kopalnicah, namestitev termostatskih glav, zamenjava sistema hlajenja), ki hkrati pomeni tudi izboljšanje življenjskih pogojev uporabnikov in zaposlenih v objektu;
  • ureditev požarne varnosti;
  • ustvariti 2 novi delovni mesti.

Povezava do aktualnih informacij o evropskih skladih: www.eu-skladi.si.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content