Kontaktni podatki po službah

Kontaktni podatki

Telefonski imenik oseb in služb Obalnega doma upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria.

Direktorica

mag. Neva Tomažič

Socialna služba

Socialna delavka

Daniela Zečević

Socialna delavka

Nina Klarić

Finančno računovodska služba

Vodja finančno računovodske službe

Sanja Vuk

Obračun storitev

Ana Bažec

Finančno računovodska dela

Jan Herbst

Obračun plač in drugih stroškov dela

Sergeja Dodič

Kadrovska služba

Marjana Brne

Strokovna sodelavka

Tanja Petvar

Vzdrževanje

Klavdijo Buzečan

Marko Butinar

Branko Majerič

Gerontološki center

Vodja gerontološkega centra

Sandra Čikovin

Koordinator pomoči na domu

Ana Jelušič

Miha Olovec

Varovanje na daljavo in Vitica

Ines Dizdarević

Integrirana celostna oskrba
Dnevna dostava kosil

Kuhinja

Vodja prehrane

Matej Gregorič

Prehranska svetovalka

Teja Vovk Dodič

Pralnica

Karmen Močenik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content