Predstavitev

Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria je bil zgrajen leta 1980. Ustanovitelj zavoda je republika Slovenija. Lokacija doma je ena najlepših v koprski občini in omogoča dobro povezavo s samim mestom Koper, kakor tudi ostalo obalo. V neposredni bližini so: šola, vrtec, cerkev, bolnišnica, trgovski center, avtobusna postaja, lekarna, banka, pošta in knjižnica.

Ponosni smo, da se Obalni dom upokojencev Koper zaradi svoje odprtosti v okolju, razvija tudi kot središče družbenih aktivnosti in srečanj za vse generacije.

V domu danes prebiva 179 stanovalcev. Dom nudi nastanitev, socialno oskrbo, fizioterapijo, delovno terapijo, zdravstveno varstvo in zdravstveno nego.

Da bi lahko starejšim omogočili bivanje v domačem okolju čim dlje, v Obalnem domu upokojencev že od leta 1984, vse dni v letu pripravljamo kosila za zunanje odjemalce. Ponudbo smo obogatili z možnostjo pranja in likanja perila. Zaradi povpraševanja, ki so ga narekovale potrebe starejših v bivalnem okolju, smo našo dejavnost nadgradili s programom dnevnega varstva in nudenja socialne oskrbe na domu.

S svojim delovanjem in aktivnostmi se skuša Dom čim bolj približati potrebam in željam stanovalcev ter jim s tem zagotoviti prijazne in kakovostne storitve. Za uresničevanje našega poslanstva, je potrebno vedno znova vzpostavljati, nadgrajevati in evalvirati ravnovesje med dobrim oskrbovanjem materialnih potreb, zagotavljanjem primernih pogojev bivanja in sožitja vseh svetov, ki se v Domu srečujejo, prepletajo in sodelujejo.

Pri tem je bila posebnega pomena odločitev, da postanemo učna baza Fakulteti za vede o zdravju Izola za klinične vaje zdravstvene nege in rehabilitacije, Zdravstveni fakulteti Ljubljana za študente smeri delovna terapija, Srednji šoli Izola za praktično usposabljanje pri delodajalcu za dijake zdravstvene nege. Poleg tega še Ljudski univerzi Koper za praktično usposabljanje socialnih oskrbovalk na domu.

Vizija

Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria uresničuje svoje dolgoročne cilje na podlagi akcijskega načrta Doma ter v skladu s smernicami programa razvoja varstva starejših oseb.

Z izkušnjami in s pridobljenim strokovnim znanjem bomo svoje poslanstvo uresničevali na način, da bo dom:

 • zagotavlja izvajanje celovite skrbi za starejše, ki bivajo v domu
 • stanovalcem doma zagotavlja vsestransko oskrbo ter zdravstveno nego, ki sta prilagojeni njihovim individualnim potrebam, za njihovo kvalitetno življenje
 • razvija skrb za starejše v okolju, kjer deluje in to v skladu s potrebami starejših ljudi, pri čemer vključuje v svoje delovanje tudi druge subjekte, ki delujejo na področju zagotavljanja skrbi starejše
 • povezuje se z drugimi subjekti, ki delujejo na področju skrbi za starejše z namenom zagotavljanja celovite skrbi za starejše in zagotavljanje kakovostnega in racionalnega izvajanja dejavnosti socialnega varstva starejših
 • predstavlja lokalnega nosilca vključevanja različnih asociacij civilne družbe v skupno skrb za starejše
 • razvija in uvaja nove oblike skrbi za starejše
 • zagotavlja pogoje za osebnostni in strokovni razvoj zaposlenih

Osnovni podatki o zavodu

Naziv OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER- CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA
Naslov Krožna cesta 05, 6000 KOPER
Telefon (05) 665 96 00
Fax (05) 628 51 02
E-pošta info@odu.si
Spletna stran www.odu-koper.si
Matična številka 5198917000
Davčna številka SI57138664

Zavod deluje preko organov

 • svet zavoda – organ
 • upravljanja, ki ima 9 članov, in sicer:
  • 5 predstavnikov ustanovitelja,
  • 2 predstavnika delavcev,
  • 1 predstavnik stanovalcev in
  • 1 predstavnik lokalne skupnosti,
 • direktor – organizira delo, vodi strokovno delo in poslovanje zavoda, ga predstavlja in zastopa in je odgovoren za zakonitost dela zavoda,
 • strokovni svet zavoda – 9-članski kolegijski strokovni organ doma, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela doma.

SVET ZAVODA

Dne 17.2.2021 je bila konstitutivna seja novega sveta Obalnega doma upokojencev Koper- Casa costiera del pensionato Capodistria. Svet bo v novi sestavi deloval do leta 2025.

Sestava sveta Obalnega doma upokojencev Koper- Casa costiera del pensionato Capodistria je naslednja:

 1. Mojca Hilj Trivič, predsednica
 2. Tanja Petvar, namestnica predsednika sveta zavoda, predstavnica delavcev,
 3. Denis Omar, predstavnik ustanovitelja,
 4. Aldo Brundula, predstavnik ustanovitelja,
 5. Vesna Rebec, predstavnica ustanovitelja
 6. Martina Mravlja, predstavnica ustanovitelja,
 7. Sašo Slekovec, predstavnik delavcev,
 8. Romeo Palčič, predstavnik lokalne skupnosti,
 9. Irena Raimondi, predstavnica stanovalcev

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content